Без рубрики

Загальна тематика конференції

Методи хірургічного відновлення структури та функції пошкоджених тканин в плановій та ургентній хірургії, хірургії травми (включно воєнної), онкохірургії

Особливості та труднощі вибору ранового покриття при лікуванні гострих та хронічних ран на тлі супутньої обтяженої патології

Структура та спосіб фіксації аллотрансплантату  як вибір виду його взаємодії з тканинами організму

Висвітлення процесів запалення, відновлення, загоєння, збереження життєздатності тканин в процесі лікування хірургічної патології.

Роль системної та місцевої антибактеріальної терапії на перебіг запалення в рані на тлі супутньої обтяженої патології та застосування різних ранових покриттів;

Показання до застосування та вибір гормональної, загальностимулюючої, імуносупресивної, хіміотерапії  на тлі супутньої обтяженої патології та застосування різних ранових покриттів;

Технології хірургічного втручання на тканинах, патологічно змінених в наслідок опромінення, системної терапії

Технології обробки та зміни властивостей тканин та ран

Наукове обґрунтування застосування та впливу високо енергетичних технологій

Особливості взаємодії ранового покриття та тканин рани, що зумовлюють перебіг ранового процесу та визначають вибір хірургічної тактики

Ускладнення та причини неефективності  VAC-терапії та компресійної терапії

Вплив характеристик, режиму застосування  тиску та вакууму на окремі стадії ранового процесу відповідно до стану  уражених тканин

Безпосередні та довготривалі зміни тканин, що визначають функціональну відповідність та показання до використання в хірургії шовного матеріалу та алотрансплантату.