ДЛЯ АВТОРІВ

Вельмишановні колеги!

Відповідно до мети проведення конференції на найвищому науковому рівні з урахуванням міжнародної практики організації подібних заходів, просимо фахівців, які бажають представити результати своїх досліджень учасникам, дотримуватись наступних умов.

Матеріали досліджень мають бути надіслані на адресу оргкомітету конференції в електронній формі до 15.10.2018 р. на адресу Оргкомітету: info@wounds.org.ua

Файл повинен мати назву за прізвищем першого автора латиницею.

Мова тексту українська, англійська

Формат тексту А4, всі поля по 2 см, Times New Roman, 14, інтервал 1,5.

Обсяг матеріалу статті – до 15 сторінок, тез – до 2 сторінок.

Структура матеріалу:

Індекс УДК

Ініціали та прізвище автора (авторів).

Назва статті без скорочень слів

Назва установи, де виконана робота. Якщо установ та авторів декілька, причетність кожного автора до кожної установи позначте верхнім індексом, наприклад 1

Актуальність дослідження

Мета дослідження

Матеріал та методи дослідження

Результати

Висновки

Обговорення

Література

Резюме до 200 слів українською та англійською мовою

Ключові слова до 15 слів українською та англійською мовою

Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я та по-батькові, вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, адреса електронної пошти, номер телефону. Слід вказати внесок кожного автора в виконання дослідження, наявність або відсутність конфлікту інтересів, та автора, з яким оргкомітет буде вести спілкування.

Слід вказати наявність або відсутність фінансової підтримки у виконанні дослідження

За рішенням оргкомітету участь в конференції буде визначена у вигляді повного повідомлення, короткого виступу або участі в обговоренні.

Рішення оргкомітету буде повідомлене автору до 09.11.2018

Загальна тематика конференції:

Методи хірургічного відновлення структури та функції пошкоджених тканин

Особливості та труднощі вибору ранового покриття при лікуванні гострих та хронічних ран на тлі супутньої обтяженої патології

Ускладнення та причини неефективності  VAC-терапії

Структура та спосіб фіксації аллотрансплантату  як вибір виду його взаємодії з тканинами організму

Також запрошуються доповіді, присвячені висвітленню процесів запалення, відновлення, загоєння, збереження життєздатності тканин в процесі лікування хірургічної патології.

Відповідно до тематики конференції планується розглянути:

роль системної та місцевої антибактеріальної терапії на перебіг запалення в рані на тлі супутньої обтяженої патології та застосування різних ранових покриттів;

показання до застосування та вибір гормональної, загальностимулюючої, імуносупресивної, хіміотерапії  на тлі супутньої обтяженої патології та застосування різних ранових покриттів;

технології хірургічного втручання на тканинах, патологічно змінених в наслідок опромінення, системної терапії;

особливості взаємодії ранового покриття та тканин рани, що зумовлюють перебіг ранового процесу та визначають вибір хірургічної тактики;

вплив характеристик VAC режиму на окремі стадії ранового процесу відповідно до стану  уражених тканин;

безпосередні та довготривалі зміни тканин, що визначають функціональну відповідність та показання до використання в хірургії шовного матеріалу та алотрансплантату.

Акценти нинішнього року:

  • Бойові травматичні ураження: особливості, втручання та загоєння
  • Комбіноване лікування великих ран
  • Стопа діабетика, вплив метаболічно орієнтованих втручань
  • Лікування поліетіологічних хронічних ран нижніх кінцівок. Вплив тиску, вакууму, плазмової обробки
  • Загоєння промежинної рани після опромінення та резекції прямої кишки: час та місце імплантів, аутопластики для відновлення функції (органів) тазового дна
  • Наукове обґрунтування ефективності електрозварювання живих тканин

 

Надіслані вчасно статті за тематикою конференції будуть розміщені у журналі зі списку визнаних ДАК «Сучасні медичні технології» http://www.mmt.zmapo.edu.ua/mmt_ukr/info_authors.html

Тези будуть видані у поліграфічному форматі, у вигляді додатку до журналу. Планується їх розсилання в електронному вигляді.

Зверніть увагу: надсилаючи матеріал, автори підтверджують готовність особисто його доповідати, в разі внесення до Програми конференції!

Умови підтвердження будуть оголошені додатково.

 

Запрошуємо до продовження творчої взаємозбагачуючої співпраці!

 

Співголови Організаційного комітету

Г.П.Козинець,           С.Є.Подпрятов